Mahamudra

Centrālā garīgā tēma Kagju tradīcijā ir Mahamudra, Lielais zīmogs, mācība par pilnīgas Apskaidrības sasniegšanu, pateicoties meditācijai uz pašu prātu.

Te Mahamudra ir augstākā mācība par svētlaimes un tukšuma vienotību.

Mahamudras doktrīnā nodala pamatu, ceļu un augli. Pamats ir Budas daba, kas ir neatdalāma no prāta, kam nav sākuma. Tā piemīt vienmēr visām būtnēm. Ceļš ir īpašu metožu pielietošana un šīs patiesās dabas atklāšana, pateicoties tam tiek sasniegts auglis – pilnīga Apskaidrība.

Lielais Zīmogs jeb Mahamudra nozīmē pilnīgu prāta pamošanos un tā apskaidrotā stāvokļa nostiprināšanu kā ar zīmogu. Mērķi ir sasniedzis tas, kas nepārtraukti atpazīst spoguļa starojumu aiz attēliem un pārdzīvo dziļā okeāna nemainību zem tā viļņiem”, no Lamas Oles Nidāla grāmatas “Lielais Zīmogs”.