Centri

Lama Ole Nidāls ir nodibinājis vairāk nekā 650 Dimanta ceļa Karma Kagju tradīcijas budisma centrus un grupas visā pasaulē. Visi centri ir Viņa Svētības 17. Karmapas Trinleja Thaije Dordžes garīgajā pārvaldībā.

Cilvēki, kas koordinē centru darbu un piedalās tajā, ir laji, pasaulīgie cilvēki. Viņiem ir pasaulīga izglītība, ģimene, darbs. Tie rāda, kā budisma filozofiju un Dimanta ceļa meditācijas iespējams integrēt ikdienas dzīvē. Budisma centra biedri ir kopīgi atbildīgi par meditāciju vadīšanu centros un pamācību nodošanu. Centri darbojas uz sabiedriskiem pamatiem, darbs tajos balstās uz draudzību un ideālismu.

Galvenā meditācija Dimanta ceļa budisma centros ir Guru-joga, meditācija uz 16. Karmapu. Šī meditācija tiek vadīta latviešu un krievu valodā un ilgst aptuveni pusstundu. Tajā tiek izmantota vizualizācija un mantra. Centros parasti valda draudzīga un atvērta atmosfēra, interesenti var uzdot jebkurus jautājumus. Katrā centrā ir bibliotēka, kur ir pieejamas grāmatas un Dharmas lekciju videoieraksti. Meditācijas un centrus ikviens var apmeklēt bez maksas.

Centros regulāri notiek lekcijas un kursi, ko vada Dimanta ceļa skolotāji-laji, Lamas Oles skolnieki, kam viņš ir uzticējis mācīt. Centri tiek finansēti ar brīvprātīgiem ikmēneša biedra naudas maksājumiem. Ieņēmumi no kursiem un publiskām lekcijām tiek novirzīti uz budisma projektiem – centru celtniecību, izstāžu organizēšanu, budisma literatūras izdošanu.